Biopsija dojke

Biopsija dojke je jednostavna medicinska procedura tokom koje se uzima uzorak tkiva i šalje na laboratorijsku analizu. Predstavlja najsigurniji način provere da li je promena koju ste napipali u dojci ili koja je uočena na nekom pregleda (ultrazvuk, mamografija, magnetna rezonanca) - bezopasna i benigna ili maligna i zahteva lečenje.

Naš tim iskusnih stručnjaka