Magnetna rezonanca 1.5T – MRI dojki

Magnetna rezonanca (MR) dojki je dijagnostički postupak koji se koristi za detaljno ispitivanje tkiva dojki. Ovaj pregled omogućava lekarima da dobiju visokokvalitetne slike dojki kako bi identifikovali eventualne promene, kao što su tumori. MR dojki se obično zakazuje kada postoji potreba za dodatnim ispitivanjem nakon drugih pregleda, kao što su mamografija ili ultrazvuk dojki, odnosno kada postoje specifični simptomi ili građa dojki, rizici ili istorija bolesti.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Šta je magnetna rezonanca dojki?

MRI dojke je bezbolna, neinvazivna i neškodljiva dijagnostička metoda koja radi po principu formiranja jakog magnetnog polja i radiofrekventnih talasa koji se emitiju i primaju preko kalemova unutar aparata. Magnetnom rezonancom dojke se može dopuniti ultrazvučni ili mamografski nalaz, ali nije zamena za bilo koju od ove dve metode.

Kako se izvodi magnetna rezonanca dojki?

Pre samog snimanja magnetnom rezonancom neophodno je da pacijent obavesti radiologa i radiološkog tehničara ukoliko ima alergiju na kontrastna sredsta ili neku drugu supstancu i ukoliko ima neko hronično bubrežno oboljenje. Kontrastno sredstvo je galodinijum i primenjuje se intravenski da bi se mogao dijagnostikovati ili isključiti karcinom dojke.

Nakon popunjavanja upitnika i informisanog pristanka pristupa se snimanju. Gornji deo tela se oslobađa od odeće i nakita. Takođe je potrebno ukloniti garderobu koja na sebi ima metalne delove.

Medicinski tehičar plasira tanku plastičnu kanilu („braunilu“) u venu jedne ruke preko koje će se plasirati kontrastno sredstvo.

Snimanje se obavlja na MRI aparatu jačine 1,5 T ili 3 T koji je u obliku tunela sa otvorom na obe strane. Kroz tunel prolazi sto na kome leži pacijent, a koji se pokreće napred-nazad.

Pacijent leži na leđima, a tehničar postavlja kalemove na svaku dojku pojedinačno sa posebnom pažnjom da ne dođe do preklapanja tkiva na ivicama kalema.

Nekada je potrebna primena blage kompresije dojki radi smanjivanja uticaja pomeranja kako bi se dobio adekvatan snimak.

Tokom snimanja potrebno je da pacijent bude potpuno miran. Nakon obavljenog snimanja „braunila“ se uklanja.

U toku snimanja MRI aparat proizvodi zvukove različite jačine i učestalosti, ali su oni maskirani pomoću slušalica ili čepova za uši. Takođe postoji i mali nivo osećaja vibracija i toplote tokom  boravka u aparatu.

Pacijent dobija taster čijim pritiskom može prekinuti snimanje u svakom trenutku, što je od posebnog značaja za pacijente koji imaju strah od zatvorenog prostora.

Samo snimanje dojki magnetnom rezonancom traje 30–45 minuta i obavlja se u par faza, pre i nakon davanja kontrasta. Nalaz magnetene resonance dojke dobijate na CD-u, a opis snimka u pisanoj formi od strane specijaliste radiologa.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja magnetna rezonanca dojki?

Kod žena koje nisu u menopauzi preporučeno je da se MRI dijagnostika dojke obavi između 7. i 14. dana menstrualnog ciklusa. Kod žena u menopauzi nema vremenskih ograničenja što se tiče snimanja.

MRI dojke se radi kod žena koje imaju povećan rizik za razvoj karcinoma dojke (pojava karcinoma dojke u porodici), kod žena koje imaju implante u dojkama kako bi se uradila njihova procena, radi procene efekta neoadjuvantne hemioterapije, kod preoperativnog stejdžinga novootkrivenih karcinoma dojki, kod recidiva nakon operacije ili kod primarnih tumora dojki koji su neprepoznati na drugim metodama dijagnostike, kao i za dalju dijagnostiku promena primećenih na mamografiji.

Od velikog značaja je da pacijenti na snimanje donesu ranije nalaze ultrazvučne, mamografske nalaze i nalaz MRI dijagnostike kako bi se promene uporedile.

 

Važne napomene za pacijente

  • Kod žena koje nisu u menopauzi preporučeno je da se dijagnostika obavi između 7. i 14. dana menstrualnog ciklusa
  • Snimanje MRI je kontraindikovano kod postojanja metalnih i elektronskih implanta (pejsmejker, kardiodefibrilator, ekspander za dojku)
  • Neinvazivna i bezbolna dijagnostika, bez štetnog jonizujućeg zračenja
  • Neophodno je ukloniti nakit, metalne predmete, pirsing i sl. pre snimanja
  • Poneti sa sobom nalaze uree i kreatinina iz krvi koji nisu stariji od 10 dana, izveštaj lekara koji je pacijenta uputio, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju i sve ranije nalaze dijagnostike koji se odnose na dojke
  • Opis snimka se čeka 48–72 č i može biti poslat na imejl-adresu pacijenta
  • Trajanje snimanja je 30–45 minuta
  • Nakon snimanja pacijent se može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Naš tim iskusnih stručnjaka