Digitalni 3D mamografski pregled dojke sa tomosintezom

Tomosinteza je najpouzdanija mamografska metoda. 3D snimanje omogućava više tankih preseka tkiva u cilju jasnijeg prikaza dubljih struktura dojke i predstavlja metodu izbora kod gustih (žlezdanih) dojki.

Naš tim iskusnih stručnjaka