Hirurška metoda rešavanja stres inkontinencije kod žena, uz upotrebu potpornih tračica TOT/TVT/SLING, u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija