Zdravo Med MediGroup

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med je proistekao iz istoimene poliklinike koja je osnovana 2015. godine. Od oktobra 2019. Zdravo Med posluje u okviru MediGroup-a - najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji i regionu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med MediGroup

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med od oktobra 2019. posluje u okviru MediGroup-a - najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji i regionu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med Medigroup je specijalizovana ustanova za pružanje usluga iz sledećih specijalnosti: Medicina rada, Interna medicina, Ginekologija, ORL, Oftalmologija, Neuropsihijatrija, Psihologija, Ultrazvučna dijagnostika.

Poliklinika Zdravo Med MediGroup

Poliklinika Zdravo Med MediGroup počela je sa radom u februaru 2020. godine.

Pored lekara specijalista iz oblasti neuropsihijatrije, psihologije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije, interne medicine i medicine rada u Poliklinici su vam na raspolaganju i usluge specijalističkih pregleda ginekologije i akušerstva, kolonoskopija, gastroskopija i male hirurške intervencije.

Usluge Medicine rada za pravne subjekte, preduzeća i ustanove:

Ocena službe medicine rada
Ocena radne sposobnosti zaposlenih
Ocena radne sposobnosti za zaposlenje (prethodni pregledi)
Ocena radne sposobnosti za zaposlene na mestima sa povećanim rizikom (periodični pregledi)
Ciljani pregledi očiju i vida
Sistematski pregledi zaposlenih i sportista
Obuka iz oblasti pružanja prve pomoći za zaposlene

 

Usluge Medicine rada za udruženja građana i pojedince:

Lekarsko uverenje za vozače amatere
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce
Lekarsko uverenje za produženje vozačke dozvole za amatere
Lekarsko uverenja za produženje vozačke dozvole za profesionalce
Uverenje o sposobnosti za nošenje i držanje oružja

 

Lokacija i Radno vreme

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med MediGroup se nalazi na adesi Vuka Karadžića 19-21, 24 000 Subotica.

Radno vreme Zavoda je radnim danima od 07:30 do 20h, subotom od 08 do 13h, nedelja je neradni dan.

Radno vreme Poliklinke je radnim danima od 13 do 20hsubotom od 08 do 13h, nedelja je neradni dan.

Informacije i zakazivanje pregleda