Ana Bekrić

Ana Bekrić

Obrazovanje:

Defektološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2007-2018 Defektolog – vaspitač, Ustanova za decu i mlade Sremčica, Beograd
2007-2018 Defektolog – logoped, Predškolska ustanova, Beograd
2017-2018 Defektolog – logoped na pripravničkom stažu u okviru zdravstva, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2021-2022 Stručni saradnik defektolog – logoped, OŠ Zvezdobrojci, Beograd
2019-2022 Logoped – konsultant, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd
2022 Logoped, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Oblast rada:

Dijagnostika i tretmani govorno – jezičkih poremećaja
Dislalija, disfazija, afazije kod odraslih
Disleksija, disgrafija, pripremni predškolski program

Članstva:

2007- Komora socijalne zaštite
2007- Društvo defektologa Srbije

Lekari iz iste oblasti