Gordana Genić

Gordana Genić

Obrazovanje:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1986-1995 Logoped, Osnovna škola Stefanija Mihajlović, Brza Palanka
1997-2012 Logoped, Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 12 septembar, Negotin
2012-2016 Logoped konsultant, Dom zdravlja Ristić MediGroup, Beograd
2016-2022 Logoped, Dom zdravlja Medigroup, Beograd
2022 Logoped, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Disfonije
Afazije

Članstva:

2015- Udruženje logopeda Srbije

Seminari i sertifikati:

2007 Dijagnostika i terapija artikulacionih poremećaja Zavod za psihofiziološke i govorne poremećaje
2008 Deficit pažnje i hiperaktivnost dece Biofidbek

Lekari iz iste oblasti