Katarina Dokmanović Lečer

Dr med. Katarina Dokmanović Lečer

Obrazovanje:

Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2013-2014 Stručno usavršavanje na odeljenju za bolesti zuba i endodonciju, VMA, Beograd
2014-2016 Doktor stomatologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2016-2022 Doktor stomatologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd
2022- Doktor stomatologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Stomatologija

Članstva:

2012- Stomatološka komora Srbije

Seminari i sertifikati:

2017- Kongres stomatologa Srbije
2018- Simpozijum – timski rad za estetiku zuba
2021- Međunarodni kongres o zdravlju mladih

Lekari iz iste oblasti