Dr med. Milankov Dijana

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2016-2019 Doktor stomatologije u privatnoj praksi, Novi Sad
2019 Doktor stomatologije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Stomatologija

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti