Mimica Jovanović-Nenadić

Dr med. Mimica Jovanović-Nenadić

LEKAR SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1993-2000 Lekar opšte medicine, Zdravstveni centar, Bor
2000-2005 Lekar na specijalizaciji iz pneumoftiziologije, Institut za pulmologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2005-2007 Lekar specijalista pneumoftiziologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2007 Lekar specijalista pneumoftiziologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2015 Lekar na subspecijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije, Klinički centar Srbije, Beograd

Oblast rada:

Pulmologija (spirometrija i spirometrija sa bronhodilatatorom)
Alergologija (kožne probe – inhalatorne i nutritivne)
Klinička imunologija

Članstva:

1992- Srpsko lekarsko društvo
2005- Evropsko udruženje pulmologa i alergologa

Lekari iz iste oblasti