Nela Perhoč

Dr med. Nela Perhoč

LEKAR SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1993-1999 Lekar na specijalizaciji iz pneumoftiziologije, Klinika za pulmologiju, Univerzitetski klinički centar, Niš
1999-2013 Lekar specijalista pneumoftiziologije, Klinika za pulmologiju, Univerzitetski klinički centar, Niš
2012-2013 Lekar na subspecijalizaciji iz pulmologije, Klinika za pulmologiju, Univerzitetski klinički centar, Niš
2013 Lekar specijalista pneumoftiziologije, subspecijalista pulmologije, Klinika za pulmologiju, Univerzitetski klinički centar, Niš
2022 Lekar specijalista pneumoftiziologije, subspecijalista pulmologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Pneumoftiziologija (pneumonije, respiratorna insuficijencija)
Pulmologija (astma, hronična opstruktivna bolest pluća)

Stručni tekstovi i reference:

2005 Morfološke promene i dijastolne karakteristike desne komore kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća - procenjene ehokardigrafski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti