Nazad

Prof. dr Stevan Petković

SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

1970 - Studije Medicine završio je u Nišu
1978 - Magistrirao iz oblasti Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Nišu
1982 - Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio na VMA
1985 - Završio subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije u VMA i od tada se aktivno bavi neurofiziološkom dijagnostikom (elektromiografija, elektroencefalografija, evocirani potencijali) odn. neurologijom, posebno dijagnostikom i lečenjem bolesti neuromišićnog sistema (neuropatije, radikulopatije, miopatije, mijastenije), poremećaja sfinkterskih funkcija, epilepsija, cerebrovaskularnih bolesti, demencija, Parkinsonove bolesti i psihosomatskih poremećaja
1995 - Doktorirao iz oblasti Neurologije odnosno neurofiziologije na VMA

Radno Iskustvo:

1973 - 1978 - Upravnik GA (Garnizona - vojne ambulante) u Pirotu, a zatim do početka specijalizacije Načelnik GA u Nišu
2005 - Završio ciklus u činu pukovnika na dužnosti Načelnika Odeljenja za kliničku neurofiziologiju VMA 
2005 - 2012 - Neurolog i neurofiziolog u DZ "Dr Ristić" i DZ "Jedro" 
2013 - Opšta Bolnica Medigroup - specijalista neuropsihijatar, neurolog i neurofiziolog

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

1988 - Završio edukaciju iz mikroelektromiografije kod prof. J. Zidara i J. Trontelja u Ljubljani, a iste godine na medjunarodnom simpozijumu u Ljubljani i kurs kvantitativne elektromiografije pod rukovodstvom prof. Stalberga iz Upsale (Švedska)

1990 - Na Neurološkoj klinici Univerziteta "Rudolph Wirchov" u Berlinu kod prof. Janza i Dietera Schmidta bio je na edukaciji iz oblasti epileptologije i primene "holter" i video-EEG tehnika u dijagnostici epilepsija

Od 1988 god. učestvovao u nastavi na VMA iz oblasti kliničke neurofiziologije i ratne neurologije, najpre kao asistent, a od 1997. god. kao docent i od 2002. god. kao vanredni profesor.

Učestvovao je i u dugogodišnjoj edukaciji brojnih lekara specijalista neurologa i fizijatara širom SFRJ i SCG iz oblasti standardne elektromiografije, elektroencefalografije i primene tehnika evociranih potencijala u VMA, a desetine lekara su magistrirale i doktorirale pod njegovim mentorstvom.

Bio je član Naučno-nastavnog veća VMA desetak godina, član Redakcije "Vojnosanitetskog pregleda" i recenzent mnogobrojih stručnih radova pre njihovog objavljivanja, član Katedre za Neuropsihijatriju VMA, a poslednje 3 godine aktivne službe i šef ove Katedre.
Od 1978. god. član SLD (Srpsko lekarsko društvo), od 1988. god. član Neurološke i Neurofiziološke sekcije SLD, čiji je potpredsednik bio u periodu od 2000-2005 god.
Od 1997. god. član EFN (European Federation of Neurology) i IFCN ( International Federation of Clinical Neurophysiology ), međunarodnih udruženja neurologa i neurofiziologa.
2002 - 2012 - Stručni konsultant Specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju KC Srbije, a od 2005. do 2012. god. i Klinike za neurologiju KC Crne Gore.

Pored primene gotovo svih neurofizioloških metoda u kliničkoj praksi objavio je i preko sto pedeset stručnih i naučnih radova iz oblasti neurologije, kliničke neurofiziologije i psihijatrije u mnogim stručnim domaćim i stranim časopisima. Autor i koautor sam u 5 monografija iz oblasti neurologije, a mnoge radove sam prezentirao i na mnogobrojnim stručnim skupovima kod nas i u svetu.

 

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje