Prof. dr sci.med. Stevan Petković

LEKAR SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
VMA, Beograd

Radno iskustvo:

1973-1978 Upravnik, Garnizon vojna ambulanta, Pirot
1978-1979 Načelnik, Garnizon vojna ambulanta, Niš
1982-1985 Lekar specijalista neuropsihijatrije, Vojna bolnica, Niš
1985-2005 Lekar specijalista neuropsihijatrije, VMA, Beograd
1988-1997 Asistent iz oblasti kliničke neuropsihijatrije i ratne neurologije, VMA, Beograd
1997-2002 Docent iz oblasti kliničke neuropsihijatrije i ratne neurologije, VMA, Beograd
2002 Vanredni profesor, Oblast kliničke neuropsihijatrije i ratne neurologije, VMA, Beograd
2002-2012 Stručni konsultant, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2005-2012 Stručni konsultant, Klinika za neurologiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
2005-2012 Lekar specijalista neuropsihijatrije, Dom zdravlja Dr Ristić i Dom zdravlja Jedro, Beograd
2013 Lekar specijalista neuropsihijatrije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Neurologija
Psihijatrija
Klinička neurofiziologija

Članstva:

1978- Srpsko lekarsko društvo
1988- Srpsko lekarsko društvo – Neurološka i neurofiziološka sekcija
1997- Međunarodno udruženje neurologa i neurofiziologa

Seminari i sertifikati:

1988- Edukacija iz mikroelektromiografije kod prof. J Zidara i prof. J Trontelja, Međunarodni simpozijum u Ljubljani
1988- Kurs kvantitativne elektromiografije kod prof. E. Stalberga, Međunarodni simpozijum u Ljubljani
1990- Edukacija iz oblasti epileptologije i primene holter i video-EEG tehnika u dijagnostici epilepsija kod prof. Janza i Dietera Schmidta Neurološka klinika, Univerzitet Rudolph Wirchov, Berlin

Strani jezici:

Nemački
Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor 5 monografija iz oblasti neurologije
Autor i koautor više od 150 naučnih radova iz oblasti neurologije, kliničke neurofiziologije i psihijatrije objavljenih u stručnim domaćim i stranim časopisima

Lekari iz iste oblasti