Srđan Soldatović

Dr med. Srđan Soldatović

LEKAR SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo:

1977-1982 Asistent u nastavi, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad
1977-1979 Lekar na specijalizaciji iz sportske medicine, KBC Vojvodine i Dom zdravlja, Novi Sad
1979-1980 Lekar na specijalizaciji iz sportske medicine, Medicinski fakultet, Zagreb
1983-2011 Lekar specijalista sportske medicine, Dom zdravlja, Novi Sad
1986-2003 Šef dispanzera za sportsku medicinu , Dom zdravlja, Novi Sad
2003-2005 Načelnik službe specijalističko-dispanzerske zdravstvene zaštite, Dom zdravlja, Novi Sad
1990-2017 Saradnik u nastavi, Novosadski otvoreni univerzitet, Novi Sad
2011 Lekar specijalista sportske medicine, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Beograd

Oblast rada:

Sportska medicina

Članstva:

1973- Udruženje lekara sportske medicine Jugoslavije
1977- Međunarodna federacija lekara sportske medicine
1995- Udruženje lekara sportske medicine Srbije
1965- Nacionalno društvo Crvenog krsta

Seminari i sertifikati:

Učesnik više semirana iz oblasti sportske medicine

Stručni tekstovi i reference:

1988/2008- M.Radošević, S.Soldatović, D.Lepir, Prva pomoć, udžbenik za medicinske škole, International Standard Book Number

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti