• Opšta bolnica MediGroup - ESWL razbijanje kamena u bubregu

ESWL – razbijanje kamena u bubregu

ESWL aparat radi na principu stvaranja udarnog talasa u generatoru u jednom fokusu, a drugi fokus je kamen u bubregu. Ciljanje i nišanjenje na ESWL aparatu se obavlja isključivo ultrazvučnim navođenjem, a ne rendgenom tako da pacijent nije izložen rendgenskom zračenju. Dezintegracija (razbijanje kamena) se vrši u zavisnosti od veličine kamena u toku 20 do 40 minuta.

U savremenom svetu, koji koristi ove aparate, oko 95% kamenova se rešava ESWL metodom. Ako se na vreme postavi indikacija za ESWL, izbegava se operacija i komplikacije, koje zahtevaju razbijanje kamena u kanalu (endolitotripsija koja se radi pod anestezijom). Najčešća veličina kamena u bubregu, koja se rešava u jednom aktu je 10 mm. Svaki veći kamen zahteva više intervencija, jer se na taj način bubreg štiti od prekomernih udaraca u jednom aktu. ESWL metoda se primenjuje i kod dece.

 

ESWL neinvazivna metoda razbijanja kamena u bubregu

ESWL je praktično neinvazivna metoda koja se radi preko slabine, preko kože, bez ubacivanja bilo kakvih instrumenata i sondi u telo. Na taj način se maksimalno smanjuju potrebe za operacijama bubrega, koje daju često velike komplikacije u smislu infekcija, oštećenja bubrežne funkcije i sve komplikacije koje prate hirurške intervencije. Isto tako ređi su recidivi.

Indikacije za ovu metodu ne zavise od hemijskog sastava kamena i uglavnom na operaciju idu pacijenti sa takozvanim odlivnim kamenovima. Odlivni kamenovi se stvaraju kod suženja kanala, pa se ujedno vrši i korekcija mehaničkih prepreka. Zajedno sa vađenjem kamena, putem udarnih talasa mrvi se kamen u zavisnosti od sastava i mogućnosti da se primi jači udarni talas i na taj način se stvaraju: sitan prah, sitna zrnca veličine od 2 do 3 mm koji kasnije izlaze kroz kanal i bešiku u spoljnju sredinu.

Zbog visoke cene aparata i nedovoljne obuke kadrova u Srbiji se svega oko 2% kamenova rešava ovom metodom. Ova usluga je vrlo važna kod recidiva (ponovljenog stvaranja) kao i kod pacijenata sa jednim bubregom. Kontraindikacije su svedene na minimum. Osobe koje treba da vode računa su: osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, trudnice, jaka infekcija, akutna ТВС, i osobe koje imaju sklonost ka krvarenju.

Ako se na vreme razbije kamen u bubregu sprečava se ulazak u mokraćni kanal, koji je jako bolan i izaziva napade – kolike. Potom je potrebna ili operacija iili endolitotripsija, što je za pacijenta dodatni problem. Primenom ESWL metode pacijent je istog dana sposoban za sve životne funkcije. Oslobađa se put oticanja mokraće i na taj način uspostavlja normalna funkcija bubrega i sprečava se propadanje bubrega. Priprema za ESWL podrazumeva: Ultrazvučni pregled, Nativna grafija i IVU (radi uvida u stanje kanalnog sistema – da li postoje suženja kroz koja dezintegrati ne mogu proći).