Urologija

Služba Urologije Medigroup bavi se savremenom dijagnostikom i lečenjem oboljenja organa urinarnog trakta kod muškaraca i žena (bubrega, mokraćne bešike, uretre), kao i muškom genitalnom hirurgijom (prostata, penis i testisi). U svakodnevnoj praksi služba urologije se najčešće se bavi oboljenjima prostate (benigna uvećanja, maligni tumori, infekcije), kalkulusima bubrega, uretera i mokraćne bešike, urogenitalnim infekcijama, poremećajima mokrenja kod žena i muškaraca, tumorima bubrega, mokraćne bešike, muškom neplodnošću i impotencijom, kao i genitalnom hirurgijom.

Urološke ambulante u MediGroup ustanovama raspolažu savremenim ultrazvučnim aparatima kao i aparatima za urodimasko ispitivanje i urofloumetriju. U okviru dnevne bolnice Medigroup se obavlja cistoskopija, postavljanje i vađenje stentova iz bubrega, transrektalni ultrazvuk kao i transrektalna biopsija prostate. U okviru dnevne bolnice se rade i manje hirurške procedure: cirkumcizija (obrezivanje) , frenulotomija, uklanjanje kožnih promena ( genitalnih bradavica, mladeža, ateroma).

Operacione sale su opremljene najsavremenojim urološkom endoskopskom i laparoskopskom opremom, operacionim stolovima i aparatima za anesteziju. opremom, operacionim stolovima i aparatima za anesteziju. U takvim uslovima se obavljaju najkompleksnije operacije, posebno u domenu kalkuloze (postojanje kamena) urinarnog trakta: ureterorenoskopija semirigidnim i fleksibilnim aparatima , litotripsija kalkulusa (odstranjivanje kamena) u svim delovima urinarnog trakta uz upotrebu elektrohidrauličnih, ultrazvučnih ili laserskih izvora energije. Laparoskopske operacije prostate i bubrega (radikalna prostatetomija, parcijalna i totalna nefrektomija) se rade sa najnovijom 4K video tehnologijom i savremenim endoskopskim instrumentima. Endoskopska i laparoskopska urološka hirurgija omogućava precizan tretman, kratko ležanje u bolnici i brz povratak svakodnevnim aktivnostima. Osim pomenutih procedura u operacionim salama se radi i urogenitalna hirurgija (rešavanje kurvatura penisa, zbrinjavanje povreda, ugrađivanje proteza, korektivne operacije ), rešavanje muške i ženske inkontinencije (ugradnja tračica i sfinktera), transuretralne operacije prostate i tumora mokraćne bešike.