Centar za mentalno zdravlje dece i omladine

Osnova dobrog mentalnog zdravlja formira se u ranoj fazi života, a brojni izazovi sa kojima se deca svakodnevno susreću mogu značajno uticati na njihov emocionalni, društveni i intelektualni razvoj. U Centru za mentalno zdravlje dece i omladine, u Domu zdravlja MediGroup Pariske komune, možete potražiti pomoć za:

 • razvojne probleme dece,
 • emotivne probleme dece i mladih,
 • separacione strahove,
 • noćno mokrenje,
 • tikove,
 • fobije, prisilne radnje, opsesivne misli,
 • poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD),
 • poremećaje ponašanja,
 • adolescentnu krizu,
 • disharmoničan razvoj,
 • farmakoterapijsku podršku,
 • psihoterapijsku podršku,
 • savetodavni rad sa roditeljima i decom,
 • psihološka testiranja,
 • psihološku podršku porodici,
 • socioterapisku podršku (obrada za interresornu komisiju, procena radne sposobnosti mladih, tuđu negu i pomoć).

U Centru se mozete uključiti i u grupe podrške roditeljima dece sa ADHD-om, kao i u grupe „Male škole roditeljstva“ za predškolce, školarce i srednjoškolce.

Dom zdravlja MediGroup, Pariske komune 26.