10. OKT 2019.

Kompletno-endoskopska operacija stenoze kičmenog kanala na dva segmenta

Dr sci. med. Marko Marković, lekar specijalista neurohirurgije i pionir minimalno invazivne hirurgije kičme u Srbiji i regionu, uspešno je obavio komplikovanu Kompletno-endoskopsku operaciju stenoze kičmenog kanala na dva segmenta.

Minimalno invanzivne hirurgije kičme podrazumeva hirurško lečenje sa minimalnom traumatizacijom mekih tkiva i tkiva oko mesta lezije odnosno samog patološkog procesa. Minimalno invazivne hirurške tehnike daju odlične rezultate lečenja sa potpunim uspehom u 80 do 90% slučajeva (potpuno oslobađanje od bolova i drugih neuroloških smetnji i ispada).

Ove procedure u Opštoj bolnici MediGroup obavlja dr sci med Marko Marković, koji u Srbiji 2011. godine prvi počinje sa primenom ove metode, i ona se od tada primenjuje sa velikim uspehom, standardno i rutinski.

Dr Marković je renomirani stručnajk iz oblasti Neurohirurgije. Završio je usko specijalističku naprednu obuku iz kompletno-endoskopske i drugih minimalno invazivnih hirurskih operativnih tehnika na kičmi u glavnom referentnom centru u Evropi – St Anna Hospital u gradu Herne, Westfallen i u Schon Klinik u Minhenu, Nemačka. Internacionalni instruktor je za kompletno-endoskopske operacije kičme ispred kompanije Riwo Spine.

Više informacija o Minimalno invazivnoj hirurgiji kičme na strani.

medigroup-logo

MediGroup

Fotografije