Asertivni trening - budi svoj

Asertivnost podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih. Asertivni trening podrazumeva primenu različitih kognitivno-bihejvioralnih tehnika u cilju razvijanja asertivnosti, tj. osvešćivanja i učenja različitih načina izjašnjavanja, zauzimanja za sebe i izražavanja sebe u odnosu sa drugim ljudima.

Teme Asertivnog treninga:

Asertivno, agresivno i pasivno ponašanja (verbalne, neverbalne kompontente)
Asertivna prava
Asertivni sistem uverenja
Asertivne poruke (tipovi asertivne komunikacije, veštine davanja i primanja pohvala i kritike, asertivno rešavanje konflikta i tehnike izbegavanja manipulacije... )

Ciljevi Asertivnog seminara Budi svoj

Razumevanje i uvažavanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih.
Identifikovanje i eliminisanje iracionalnih uverenja i usvajanje asertivnog sistema uverenja.
Prihvatanje emocionalne odgovornosti i odgovornosti za svoje postupke.
Razvijanje samopouzdanja u socijalnim odnosima.
Unapređenje komunikacijskih i socijalnih veština.
Upoznavanje sa zdravstvenim rizicima koji proističu iz nesposobnosti ili smanjene veštine osobe da na adekvatan način funkcioniše u radnoj sredini, da potvrdi, odbrani i zaštiti svoja prava, samopouzdano se izražava i, uopšte, da se zauzme za sebe i svoje interese, a da pri tome ne oseća ili ispoljava ugrožavajući nivo anksioznosti.
Upoznavanje sa osnovnim oblicima komunikacije (asertivni, agresivni, pasivni i pasivno - agresivni stil).
Upoznavanje sa pojmom asertivnosti i asertivih prava.
Savladavanje asertivnih veština.
Primena asertivnih tehnika u radnom okruženju - razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama.
Prevencija sindroma izgaranja (definisanje pojma izgaranja i značaja asertivnog oblika komunikacije u njegovoj prevenciji).

Način rada: Radioničarski oblik rada - aktivna participacija učesnika kojom je omogućeno ostvarivanje različitih uvida o sebi, drugima i temama treninga.
Broj polaznika: minimalno 12, maksimalno 25 osoba.
Trajanje treninga: 3.5 sata;

Moderatori programa: dr Olga Hadžić, specijalista psihijatrije i specijalista higijene; Irina Radanović, diplomirani psiholog;

Informacije i zakazivanje