Asertivni trening „Budi svoj“

Asertivnost podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih. Asertivni trening podrazumeva primenu različitih kognitivno-bihejvioralnih tehnika u cilju razvijanja asertivnosti, tj. osvešćivanja i učenja različitih načina izjašnjavanja, zauzimanja za sebe i izražavanja sebe u odnosu sa drugim ljudima.

 

Teme asertivnog treninga

 • Asertivno, agresivno i pasivno ponašanje (verbalne, neverbalne kompontente),
 • Asertivna prava,
 • Asertivni sistem uverenja,
 • Asertivne poruke (tipovi asertivne komunikacije, veštine davanja i primanja pohvala i kritike, asertivno rešavanje konflikta i tehnike izbegavanja manipulacije).

 

Ciljevi asertivnog seminara „Budi svoj“

 • Razumevanje i uvažavanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih,
 • Identifikovanje i eliminisanje iracionalnih uverenja i usvajanje asertivnog sistema uverenja,
 • Prihvatanje emocionalne odgovornosti i odgovornosti za svoje postupke,
 • Razvijanje samopouzdanja u socijalnim odnosima,
 • Unapređenje komunikacijskih i socijalnih veština,
 • Upoznavanje sa zdravstvenim rizicima koji proističu iz nesposobnosti ili smanjene veštine osobe da na adekvatan način funkcioniše u radnoj sredini, da potvrdi, odbrani i zaštiti svoja prava, samopouzdano se izražava i uopšte, da se zauzme za sebe i svoje interese, a da pri tome ne oseća ili ispoljava ugrožavajući nivo anksioznosti,
 • Upoznavanje sa osnovnim oblicima komunikacije (asertivni, agresivni, pasivni i pasivno – agresivni stil),
 • Upoznavanje sa pojmom asertivnosti i asertivih prava,
 • Savladavanje asertivnih veština,
 • Primena asertivnih tehnika u radnom okruženju – razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama,
 • Prevencija sindroma izgaranja (definisanje pojma izgaranja i značaja asertivnog oblika komunikacije u njegovoj prevenciji).

 

Način rada: Radioničarski oblik rada – aktivna participacija učesnika kojom je omogućeno ostvarivanje različitih uvida o sebi, drugima i temama treninga.
Broj polaznika: Minimalno 12, a maksimalno 25 osoba.
Trajanje treninga: 3 sata i 30 minuta.

 

Moderatori programa

Dr Olga Hadžić, lekar specijalista psihijatrije
Milica Gerić, psiholog