Asertivni trening - konstruktivno rešavanje konflikata

Ukratko o programu - Asertivnost podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih.

Asertivni trening Konstruktivno rešavanje konflikata ima za cilj sticanje veština konstruktivnije poslovne (i privatne) komunikacije.

Teme:

Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
Razvijanje samopouzdanja u socijalnim odnosima
Unapređenje komunikacijskih i socijalnih veština
Primena asertivnih tehnika u radnom okruženju - razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama i asertivno upućivanje i prihvatanje kritike.

Konstruktivno rešavanje konflikata

Struktura konflikta, dinamika konflikta
Uobičajeni oblici reagovanja na konflikte (dominacija, povlađivanje, izbegavanje, kompromisi, saradnja)

Tehnike izbegavanja manipulacije

Pokvarena ploča
Održavanje fokusa
Odlaganje reakcije
Zamagljivanje (fogging)
Tehnika vraćanja lopte

Asertivno upućivanje i primanje kritike i pohvale

Osnovni principi kritikovanja
Šema asertivne kritike
Asertivno primanje kritike i pohvale

Očekivani efekti programa su:

Obučenost polaznika da stečena znanja i veštine primene u svakodnevnom radu čime bi unapredili svoju radnu efikasnost, međuljudske odnose i smanjili nivo stresa/prevenirali sindrom izgaranja.

Način rada: Radioničarski oblik rada - aktivna participacija učesnika kojom je omogućeno ostvarivanje različitih uvida o sebi, drugima i temama treninga.
Broj polaznika: minimalno 12, maksimalno 25 osoba.
Trajanje treninga: 4 sata (predviđene su dve petnaestominutne pauze u toku rada);

Moderatori programa:dr Olga Hadžić, specijalista psihijatrije i specijalista higijene; Irina Radanović, diplomirani psiholog;

Informacije i zakazivanje