Asertivni trening – konstruktivno rešavanje konflikata

Asertivnost podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih. Asertivni trening – konstruktivno rešavanje konflikata ima za cilj sticanje veština konstruktivnije poslovne (i privatne) komunikacije.

Teme

 • Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog,
 • Razvijanje samopouzdanja u socijalnim odnosima,
 • Unapređenje komunikacijskih i socijalnih veština,
 • Primena asertivnih tehnika u radnom okruženju – razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama i asertivno upućivanje i prihvatanje kritike.

 

Konstruktivno rešavanje konflikata

 • Struktura konflikta, dinamika konflikta,
 • Uobičajeni oblici reagovanja na konflikte (dominacija, povlađivanje, izbegavanje, kompromisi, saradnja).

 

Tehnike izbegavanja manipulacije

 • Pokvarena ploča,
 • Održavanje fokusa,
 • Odlaganje reakcije,
 • Zamagljivanje (fogging),
 • Tehnika vraćanja lopte.

 

Asertivno upućivanje i primanje kritike i pohvale

 • Osnovni principi kritikovanja,
 • Šema asertivne kritike,
 • Asertivno primanje kritike i pohvale.

 

Očekivani efekti programa

Obučenost polaznika da stečena znanja i veštine primene u svakodnevnom radu čime bi unapredili svoju radnu efikasnost, međuljudske odnose i smanjili nivo stresa/prevenirali sindrom izgaranja.

Način rada: Radioničarski oblik rada – aktivna participacija učesnika kojom je omogućeno ostvarivanje različitih uvida o sebi, drugima i temama treninga.
Broj polaznika: minimalno 12, a maksimalno 25 osoba.
Trajanje treninga: 4 sata (predviđene su dve petnaestominutne pauze u toku rada).

 

Moderatori programa

Dr Olga Hadžić, lekar specijalista psihijatrije
Milica Gerić, psiholog