Sistematski pregledi za decu

Opšta bolnica Medigroup brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

Zbog toga smo formirali pakete pregleda u okviru sistematskih pregleda za decu. Paketi su formirani u odnosu na godine deteta, a na osnovu stručno metodološkog uputstva koje je dala Republička stručna komisija za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prva godina života:

U prvom, drugom, trećem, petom, šestom i devetom mesecu života treba uraditi sledeće preglede:
Pregled pedijatra;
Vakcinacija po kalendaru – po cenovniku
Ultrazvučni pregled kukova u drugom, četvrtom i po potrebi šestom mesecu života;
Kompletnu krvnu sliku u šestom mesecu života;

Paketi pregleda tokom druge godine života:

Između 13. i 15. meseca života
Imunizacija MMR vakcinom – po cenovniku
Preventivni pregled stomatologa;
Pregled oftalmologa;
Kompletna krvna slika;
Preventivni pregled pedijatra;

Između 18. i 24. meseca života:

Pregled pred vakcinaciju
Revakcinacija Pentaximom/Infariksom – po cenovniku

Paket pregleda u trećoj godini života:

Preventivni pregled stomatologa;
Pregled logopeda;
Kompletna krvna slika;
Pregled urina;
Preventivni pregled pedijatra

Paket pregleda u četvrtoj godini života:

Preventivni pregled stomatologa;
Pregled oftalmologa;
Pregled logopeda;
Pregled fizijatra;
Timpanometrija po indikaciji pedijatra;
Kompletna krvna slika;
Preventivni pregled pedijatra;

Pregled u petoj godini života

Preventivni pregled stomatologa

Paket pregleda deteta pre stupanja u kolektiv ( jaslice, vrtić, predškolsko)

Uz kompletan sistematski pregled pedijatra, obavlja se:
Perinalni bris
Kompletna krvna slika / KKS

Paket pregleda u sedmoj godini života (pred upis u školu):

Kompletna krvna slika;
Pregled urina;
Pregled logopeda;
Pregled oftalmologa;
Pregled ORL ;
Pregled fizijatra;
Preventivni pregled pedijatra;
Preventivni pregled stomatologa;

Paket pregleda za decu starosne dobi od 7 do 14 godina:

mala laboratorija (kompletna krvna slika i urin-sediment);
pregled pedijatra;
pregled oftalmologa;
pregled fizijatra;
preventivni pregled stomatologa;
pregled psihologa;
pregled logopeda;

Informacije i zakazivanje