Sistematski pregledi za decu

MediGroup brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

Zbog toga smo formirali pakete pregleda u okviru sistematskih pregleda za decu. Paketi su formirani u odnosu na godine deteta, a na osnovu stručno metodološkog uputstva koje je dala Republička stručna komisija za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

 

Prva godina života

U prvom, drugom, trećem, petom, šestom i devetom mesecu života treba uraditi sledeće preglede:

 • Pregled pedijatra,
 • Vakcinacija po kalendaru – po cenovniku,
 • Ultrazvučni pregled kukova u drugom, četvrtom i po potrebi šestom mesecu života,
 • Kompletnu krvnu sliku u šestom mesecu života.

 

Paketi pregleda tokom druge godine života

Između 13. i 15. meseca života:

 • Imunizacija MMR vakcinom – po cenovniku,
 • Preventivni pregled stomatologa,
 • Pregled oftalmologa,
 • Kompletna krvna slika,
 • Preventivni pregled pedijatra.

Između 18. i 24. meseca života:

 • Pregled pred vakcinaciju,
 • Revakcinacija Pentaximom/Infariksom – po cenovniku.

 

Paket pregleda u trećoj godini života

 • Preventivni pregled stomatologa,
 • Pregled logopeda,
 • Kompletna krvna slika,
 • Pregled urina,
 • Preventivni pregled pedijatra.

 

Paket pregleda u četvrtoj godini života

 • Preventivni pregled stomatologa,
 • Pregled oftalmologa,
 • Pregled logopeda,
 • Pregled fizijatra,
 • Timpanometrija po indikaciji pedijatra,
 • Kompletna krvna slika,
 • Preventivni pregled pedijatra.

 

Pregled u petoj godini života

 • Preventivni pregled stomatologa.

 

Paket pregleda deteta pre stupanja u kolektiv (jaslice, vrtić, predškolsko)

Uz kompletan sistematski pregled pedijatra, obavlja se:

 • Perinalni bris,
 • Kompletna krvna slika/KKS.

 

Paket pregleda u sedmoj godini života (pred upis u školu)

 • Kompletna krvna slika,
 • Pregled urina,
 • Pregled logopeda,
 • Pregled oftalmologa,
 • Pregled ORL,
 • Pregled fizijatra,
 • Preventivni pregled pedijatra,
 • Preventivni pregled stomatologa.

 

Paket pregleda za decu starosne dobi od 7 do 14 godina

 • Mala laboratorija (kompletna krvna slika i urin-sediment),
 • Pregled pedijatra,
 • Pregled oftalmologa,
 • Pregled fizijatra,
 • Preventivni pregled stomatologa,
 • Pregled psihologa,
 • Pregled logopeda.

 

Svi sistematski pregledi za decu se obavljaju u MediGroup domovima zdravlja.