Zdravi stilovi života

Program zdravi stilovi života je namenjen savremenoj zaposlenoj osobi koja zbog prirode posla spada u rizičnu grupu za obolevanje od hroničnih nezaraznih bolesti (bolesti kardiovaskularnog sistema – hipertenzija, ateroskleroza, koronarna bolest, cerebrovaskularne bolesti, maligna oboljenja, povišen nivo serumskih masnoća, diabetes mellitus tip 2, bolesti koštano-zglobnog sistema, poremećaji imuniteta…), sindroma hroničnog umora i/ili sindroma izgaranja na poslu (burn out sindrom).

Cilj seminara: Jačanje kapaciteta za očuvanje zdravlja kroz usvajanje i praktikovanje navika koje spadaju u zdrave životne stilove. Program podrazumeva sticanje znanja, veština i oblika ponašanja usmerenih ka očuvanju i unapređenju fizičkog i psihičkog zdravlja.

Vreme održavanja: Program se realizuje u vidu jednodnevnog seminara u ukupnom trajanju od 2 radna sata.

 

Tematske celine

  • Fizička neaktivnost kao faktor rizika – metode intervencije u cilju poboljšanja zdravlja,
  • Zloupotreba supstanci (duvan, alkohol),
  • Neuravnotežena i nepravilna ishrana (prekomerna težina, gojaznost) kao faktor rizika za obolevanje – metode intervencije u ishrani u cilju poboljšanja zdravlja.

Broj polaznika: grupu čini minimalno 10, a maksimalno 30 polaznika.

 

Moderator programa:

Dr Olga Hadžić, lekar specijalista psihijatrije