29. JAN 2024.

Oksidativni stres

Oksidativni stres moze biti okidač ili posledica gojaznosti, naročito kod žena u menopauzi. Gojaznost i oksidativni stres nastaju zbog viška masnog tikva ili kao posledica stanja koja prate gojaznost (hiperetezija, hiperlipidemija, hiperglikemija, itd).

Ova stanja naročito su izražena u periodu života žena koji je skopčan sa gubitkom ciklusa. Sledsteveno tome, nastavlja se tokom perioda menopauze i kasnje postmenopauze i seniuma.

Parametri oksidativnog stresa mogu se proračunati iz krvi i zajedno sa hormonskim satusom žene čine njen odbrambeni mehanizam.

Lekovi koji se koriste u terapiji imaju dulani efekat - prookosidativi i antioksidativni.

To je vrlo važno kod preparata OTC - over the counter, koji se ne propisuju na lekarski recept. Često postoji njihova neracionalna primena i prekoračennje dnevnih doza. Ovo je naročito izraženo kod multikomponentnih preparata. U kombinaciji sa vitaminima C i E, koji imaju antioksidativni efekat, a koji se lako i masovno koriste, mogu imati prooksdativni kontraefekat.

Zato je vrlo važna preporuka lekara koji u odnosu na mehanizam koji dominira, preporučuje odgovarajuću terapiju:

Kauzalna terapija - smanjuje povećani oksidativni kapacitet pacijeta

Suplementacija - jača okdidativni kapacitet pacijenta

Savetuje se: Pravilna ishrana bazirana na proceni kalorijskog unosa i antioksidativnog kapaciteta naminrnica; 5 do 8 malih obroka u toku dana; meditacija do 20 minuta; vežbanje do 30 minuta.

Preporuke za pacijetkinje: Alfalipoinska kiselina, Vitamin A, Vitamin D.

Dejana Milojević

dr Dejana Milojević

specijalista ginekologije i akušerstva MediGroup