Pregled endokrinologa

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema (žlezda) i njegovim specifičnim izlučevinama – hormonima. Neki od poremećaja endokrinog sistema su: šećerna bolest, hiperlipoproteinemije, povećanje holesterola i trglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežne žlezde, hipofize, ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled supspecijaliste endokrinologije je u osnovi internistički pregled, sa posebnim osvrtom na oboljenja koja nastaju kao posledica promene u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i njihovim produktima (hormonima) koji regulišu brojne funkcije u organizmu.

Žlezde sa unutrašnjim lučenjem su hipofiza, štitasta i paraštitasta žlezda, endokrini pankreas, nadbubrežne žlezde, polne žlezde. U domen endokrinologije spadaju i gojaznost i poremećaji ishrane, poremećaj nivoa lipida, smanjena gustina kostiju (osteoporoza), metabolički sindrom, poremećaj ciklusa spavanja i dr.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled supspecijaliste endokrinologije obavlja se u ordinaciji.

Prvi deo pregleda predstavlja uzimanje anamneze – razgovor o trenutnim tegobama, njihovom intenzitetu, učestalosti, o pridruženim oboljenjima, gubitku/dobijanju u telesnoj masi, ranijim operacijama i oboljenjima u detinjstvu i mladosti, navikama pacijenta (konzumiranje cigareta, alkohola, načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti), uslovima stanovanja i radnom okruženju (dugotrajno sedenje na poslu, izloženost stresu).

Takođe će se lekar informisati i o oboljenjima u bližoj porodici koja mogu biti od značaja (šećerna bolest, kardiovaskularna oboljenja, oboljenja štitaste žlezde, tumori i drugo).

Zatim se obavlja klinički pregled u smislu inspekcije (posmatranje promena koje su vidljive okom), palpacije (opipavanje štitaste žlezde, limfnih čvorova, abdomena), auskukltacija (slušanje srca i pluća stetoskopom).

Tokom pregleda će se obaviti i merenje telesne težine i visine, određivanje BMI (body mass index), merenje obima struka i kukova i izračunavaje njihovog odosa, merenje krvnog pritiska i zapis EKG-a. Određivanje ovih parametara je jako važno za procenu trenutnog stanja organizma i za dalje praćenje uspeha terapije.

Ukoliko pacijenti imaju laboratorijske analize (kompletna krvna slika, biohemijske analize, hormoni) koje su rađene u poslednjih 6 meseci, potrebno je da ih ponesu na uvid lekaru. Ukoliko ih pacijenti nemaju, lekar će dati indikaciju koje analize je potrebno da obaviti, a koje su u skladu sa tegobama.

Endokrinolog će nakon obavljenog pregleda propisati terapiju, dati savet o higijensko-dijetetskom režimu i predlog o daljim dijagostičkim procedurama.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Pregled endokrinologa se najčešće zakazuje po savetu lekara opšte medicine, specijaliste interne medicine ili ginekologa/urologa.

Pregled se može zakazati ukoliko postoje nespecifične i specifične tegobe koje ukazuju na bolest endokrinog  sistema: dobijanje/gubitak u telesnoj masi, promene u laboratorijskim nalazima povišen/snižen nivo šećera u krvi, povišen/snižen nivo hormona štitaste žlezde (TSH, FT3 i FT4), izmenjeni nalazi holesterola i triglicerida, povećana potreba za unosom hrane i tečnosti, preznojavanje, dlanovi orošeni znojem, lupanje srca, neregulisan krvni pritisak, pojava akni, suvoća kože, policistčni jajnici, neregularan mestrualni ciklus i drugo.

Najčešća oboljenja koja leče endokrinolozi su: dijabetes, smanjena funkcija štitaste žlezde (hipotireoza) čiji je najčešći oblik je Hashimoto tireoiditis i koje je drugo po učestalosti oboljenje u endokrinologiji, povećana finkcija štitaste žlezde (hipertireoza), neplodnost.

Važne napomene za pacijente

  • Trajanje pregleda je oko 30 minuta
  • Ukoliko pacijent poseduje dosadašnju medicinsku dokumentaciju, treba da je ponese na pregled i pokaže lekaru.

Naš tim iskusnih stručnjaka