Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno-mokraćnog sistema, kod koga se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na srednjem delu baze do površine penisa, a u cilju formiranja penisa normalnog izgleda (korekcije zakrivljenosti i rasporeda kože), sa ureterom na vrhu, uz očuvanje svih funkcija. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Abdominalna dečija hirurgija

Dečija urologija

Dečija ortopedija

Dečija plastična hirurgija

Neonatalna hirurgija