Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno-mokraćnog sistema, kod koje se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na donjem delu baze do površine penisa (donji položaj-prema mošnicama i međici , predstavlja najteži oblik anomalije), uz zakrivljenost penisa i nepravilan raspored kože, kao i povezanost s drugim anomalijama mokraćnog sistema. Cilj je formiranje penisa i mokraćovoda normalne funkcije i izgleda sa ureterom na vrhu, uz očuvane sve funkcije. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Abdominalna dečija hirurgija

Dečija urologija

Dečija ortopedija

Dečija plastična hirurgija

Neonatalna hirurgija