Fizikalna terapija sa kineziterapijom

Terapija u cilju rehabilitacije i lečenja kroz različite oblike fizičke aktivnosti.