Fizikalna medicina i rehabilitacija

Služba fizikalna medicine i rehabilitacije se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.

Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog  aparata kao i opšte stanje pacijenta. Nakon pregleda pacijent se  upućuje vrlo često na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, Dopler, laboratorijske  analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (ortoped i neurolog najčešće). Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta, poštujući zdravstvene protokole i medicinske preporuke. Pored medikalmentne terapije (to su najčešće antireumatici, analgetici, mišićni relaksansi, kortikosteoridi, suplementi), lečenje se nastavlja u velikom procentu fizikalnim agensima - procedurama i kineziterapijom.