Kineziterapija

Metoda koja koristi pokret kao glavno sredstvo u procesu rehabilitacije i lečenja kroz različite oblike fizičke aktivnosti.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

Kineziterapija predstavlja važnu oblast fizikalne terapije u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije i podrazumeva primenu pokreta i vežbi u terapijske svrhe, kao i u prevenciji nastanka bolesti muskulo-skeletnog sistema i drugih sistema organa.

Kineziterapija za cilj ima što brži oporavak od povrede i bolesti lokomotornog sistema, poboljšanje obima pokretljivosti zglobova, očuvanje i poboljšanje mišićne mase, elastičnosti i stabilnosti mišićno-skeletnog sistema, očuvanje strukture i gustine kostiju (prevencija osteoporoze).

Kineziterapija blagotvorno deluje na kardiovaskularni, respiratorni, nervni, imuni sistem i organizam u celini.

Terapija podrazumeva aktivno učešće pacijenta u izvođenju propisanih vežbi uz stručnu podršku fizioterapeuta, a po indikaciji lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije uz prethodni pregled, analizu osnovnog poremećaja, stanja kardiovaskularnog sistema i mogućnosti obavljanja fizičke aktivnosti uz doziranje intenziteta vežbi.

Još jedan važan aspekt ove terapije je i prevencija, posebno kod dece zbog pravilnog rasta i razvoja muskulo-skeletnog sistema i usvajanja pravilnog držanja posture.

Kako se izvodi

Kineziterapija se izvodi uz asistenciju fizioterapeuta, a pod kontrolom fizijatra u ambulanti ili sali za fizikalnu terapiju.

Terapiji prethodi pregled fizijatra, uzimanje anamneze – u vezi sa osnovnim problemom i po sistemima organa radi procene celokupnog zdravstvenog stanja i definisanja ograničenja u primeni kineziterapije (kardiovaskularni, neurološki problemi), a potom se pravi plan za vežbanje.

Kineziterapija podrazumeva tri vrste osnovnih pokreta/vežbi:

 • Aktivan pokret – pacijent se podstiče da sam pravi pokret, što pacijent može i čini, u maksimalnom mogućem obimu, do granice bola
 • Potpomognuti pokret – pacijent može da aktivira mišić, napravi delimičan pokret, ali ne u punom obimu, u čemu asistira fizioterapeut
 • Pasivan pokret – ne postoji nikakva aktivna pokretljivost dela tela i ceo pokret obavlja fizioterapeut radi prevencije daljih komplikacija, ukočenosti, kontraktura

Kada se zakazuje

Kineziterapiju, kao jedan od segmenata fizikalne terapije, propisuje isključivo fizijatar (lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) kod prisustva sledećih stanja, simptoma i znakova bolesti:

 • Povrede mišića i kostiju, prelomi, uganuća, iščašenja zglobova, sportske povrede,
 • Bolovi u zglobovima i kičmi – reumatoidni artritis, artroze (degenerativne promene kuka, kolena, malih zglobova kičmenog stuba, šaka),
 • Cervikalni i lumbalni sindrom – diskus hernija, protruzija diskusa, spondiloza, cervikobrahijalni sindrom, stenoza spinalnog kanala,
 • Neurološke tegobe nakon moždanog udara / šloga, kod oštećenja perifernih nerava, cerebralne paralize (atrofija mišića, kontrakture), multiple skleroze,
 • Kardiovaskularne bolesti nakon infarkta miokarda, u sprečavanju nastanka srčane insuficijencije,
 • Postoperativna rehabilitacija nakon operacije ukrštenih ligamenata kolena, meniskusa, diskus hernije, ugradnje veštačkog kuka (učenje pravilnog modela pokreta),
 • Korektivne vežbe kod skolioze, kifoze kičme, ravnih tabana, tortikolisa kod beba,
 • Prevencija kod dece u rastu i razvoju, kod sedanternog načina života, prevencija osteoporoze (aktivnim vežbanjem i jačanjem mišića),
 • Kod profesionalnih sportista i rekreativaca radi bržeg oporavka kod povreda ili premora mišića, kao i radi odrzavanja kondicije, izdržljivosti, snage i elastičnosti mišića i prevenciji povreda.

Važne napomene

 • Kineziterapija se koristi u prevenciji i terapiji mnogih bolesti
 • Blagotvorno dejstvo na sve sisteme organa, organizam u celini
 • Neškodljiva terapija, može se propisati i u najranijem uzrastu deteta
 • Kontinuitet i posvećenost u vežbanju daje najbolje rezultate.