Završavanje trudnoće iz medicinskih indikacija

Intervencija se obavlja tek nakon odluke Konzilijuma ili Etičkog odbora tercijarne državne ustanove, uzrokovane najčešće patologijom ploda. Prekid trudnoće koji se radi nakon aplikacije Folijevog katetera u grlić, lokalne ili sistemske aplikacije mediukamenata (prostaglandina) ili instilacije (hipertonim fiziološkim rastvorom) u cilju izazivanja materičnih kontrakcija i završavanja trudnoće.

Naš tim iskusnih stručnjaka