Laparoskopska histerektomija

Laparoskopska operacija – minimalno invazivna operacija delimičnog ili potpunog uklanjanja materice.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Histerektomija je hirurški zahvat prilikom kojeg se odstranjuje materica sa jajnicima ili bez njih. Histerektomija se primenjuje kada je usled izvesnih stanja ili dijagnostikovanih oboljenja preporučeno ili neophodno ukloniti matericu.

Veličina zahvata, kao i koji tip hirurške metode će biti primenjen, pacijentkinjama će biti predočeno tokom razgovora sa ginekologom. Kod mlađih pacijentkinja, da bi se očuvao hormonski balans, preporučuje se da se jajnici ne odstranjuju, ukoliko na njima ne postoji patološki proces. Takva operacija se naziva histerektomija sa konzervacijom jajnika.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Imajući u vidu da je histerektomija kompleksnija operacija i da spada u red invazivnih, sama priprema za operaciju pacijentkinje je zahtevnija. Pored laboratorijskih nalaza i drugih pregleda, neophodna je i konsultacija sa anesteziologom.

Ukoliko se operacija radi otvaranjem trbuha, onda se može izvršiti u opštoj endotrahealnoj ili regionalnoj anesteziji ili kombinacijom obe.

Ukoliko se izvodi laparoskopska operacija onda se primenjuje opšta endotrahealna anestezija.

Kao i kod svake druge ozbiljne hirurške operacije, i tokom histerektomije može doći do značajnog gubitka krvi, te je neophodna njena nadoknada ili nadoknada njenih komponenti. Sve vreme tokom operacije postoji intenzivan nadzor i pravovremena terapija koja obezbeđuje dobar postoperativni tok pacijenta.

Postoperativni bol se tretira analgeticima i pacijenti se intenzivno prate prva 24 sata. Rizik od krvarenja, infekcije i tromboembolije se predupređuje primenom adekvatne terapije, neposredno pre ili tokom operacije. Takođe, postoje i rizici usled primene anestezije.

Nekad je zbog samih anatomskih struktura ili samog nalaza neophodna konsultacija sa abdominalnim hirurgom ili urologom i njihova asistencija . Komplikacije u vidu obilnog krvarenja, povrede lokalnog tkiva ili susednih organa su moguće. Njihovo rešavanje se vrši tokom same operacije i nakon nje. Svaki postupak koji se primenjuje isključivo je u interesu pacijenta.

Oporavak zavisi od načina na koji se izvršila operacija. Ukoliko je laparoskopski, otpust se može očekivati već drugog dana. Ukoliko je bila otvorena operacija, otpust se tada planira oko četvrtog postoperativnog dana.

Posle operacije očekivano je da pacijentkinje imaju blago vaginalno krvarenje u vidu iscetka. U slučaju da pacijentkinje dobiju povišenu temperaturu, da se pojavi iznenadni bol ili se vaginalno krvarenje pojača, neophodno je da se odmah javie ginekologu.