Amniocenteza – AC

Amniocenteza je intervencija kojom se uzima uzorak amnionske tečnosti pod kontrolom ultrazvuka. Ova intervencija se radi u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove i mogu se otkriti hromozomske abnormalnosti uključujući Daunov sindrom, trizomiju hromozoma 13 i 18 i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom). Intervencija se uobičajeno obavlja ambulantno između 16. i 18. nedelje trudnoće.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Amniocenteza je dijagnostička invazivna procedura tokom koje se uzorkuje plodova voda (amnion), koja se potom šalje na biohemijsku i citogenetsku analizu. Amniocenteza je jedna od najpreciznijih metoda utvrđivanja eventualnih oboljenja ploda i veoma često se izvodi.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Amniocenteza se izvodi između 16. i 18. nedelje trudnoće, a najkasnije do 20. nedelje. Procedura je invazivna i izvodi se u bolničkim uslovima.

Uzorak plodove vode se uzima punkcijom, tj. uvođenjem igle velikog promera kroz zid materice uz praćenje ultrazvukom, kako bi se izbegle eventualne povrede ploda.

Ultrazvučnim pregledom se utvrđuje položaj bebe i mesto posteljice u materici. Određuje se mesto punkcije koje je bezbedno i za mamu i za bebu. Mesto punkcije se prethodno čisti sa dezinfekcionim sredstvom.

Nakon toga, igla se uvodi i aspirira se plodova voda špricem povezanim sa iglom. Uvođenje igle je bolno koliko i bilo koje drugo davanje injekcija. Mesto punkcije se potom pokriva sterilnom gazom.

Ukoliko se nakon amniocenteze dobije neki od simptoma eventualnog razvoja infekcije, poput temperature, boli i crvenila na mestu uboda, neodložno se javite ginekologu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Uvidom u zdravstveno stanje pacijentkinje, na osnovu anamneze, dostupnih analiza pre i tokom trudnoće, lekar specijalista ginekolog predlaže neophodnost izvođenja ove procedure.

Ovom metodom moguće je ustanoviti genetske promene na plodu, što je značajno za dalje planiranje trudnoće. U slučaju da se sumnja na specifični poremećaj, moguće je fokusirati test na ciljanu analizu.

Na ovaj način utvrđuje se da li postoji opasnost od pojave nekog sindroma i drugih anomalija bebe. Takođe, ovom metodom se sa sigurnošću može utvrditi i pol bebe.

Važne napomene za pacijente

  • Procedura traje oko 20 minuta
  • Izvodi između 16. i 18. nedelje trudnoće
  • Invanzivna procedura, izvodi se u bolničkim uslovima
  • Rezultate možete očekivati u roku od tri sedmice
  • Nakon ove procedure dobićete preporuku o eventualnoj terapiji, kao i savet o daljem toku trudnoće od strane izabranog ginekologa.

Naš tim iskusnih stručnjaka