Kordocenteza – CC

Uzimanje uzorka krvi ploda iz pupčane vrpce (Kordocenteza-CC) pod kontrolom ultrazvuka radi se u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda). Izvodi se posle 23. nedelje trudnoće. Intervencija se obavlja ambulantno, savetuje se mirovanje od 3 do 5 dana, uz primenu tokolitika (lekova koji sprečavaju nastanak kontrakcija materice) i antibiotika radi prevencije mogućih infekcija.