Endoskopska i otvorena dekotrikacija pleure

Endoskopska torakoskopska dekortikacija pleure je vrsta operacije u kojoj se uklanja deo plućne maramice ili pleure. Ova procedura pomaže da se spreči nakupljanje tečnosti u bolešću zahvaćenom području i koristi se za lečenje mezotelioma, karcinoma mezotela pleure. Ova operacija pruža simptomatsko olakšanje, jer smanjuje rizik od simptomatskih pleuralnih izliva i recidiva spontanog pneumotoraksa, ali izgleda da ne doprinosi većoj stopi preživljavanja.