Lobektomija pluća sa limfadenektomijom medijastinuma-proširena

Procedura podrazumeva otvorenu klasičnu anatomsku resekciju pluća na nivou lobusa sa limfadenektomijom medijastinuma, te proširenom resekcijom okolno zahvaćenih organa: rebara, perikarda, dijafragme.