Ugradnja port cath sistema

Hirurško ugrađivanje aparata (sistema „port cath“) za kontinuirano davanje leka u opštoj anesteziji.