VATS ekstirpacija tumora -ciste medijastinuma

Tumori i ciste imaju zajedničku osobinu da mogu svojim rastom dovesti do poremećaja u radu organa koji se nalaze u sredogruđu (medijastinuma), nekada i pluća zbog čega se predlaže VATS (Video-Asistirana Torakoskopska Hirurgija), minimalno invazivni pristup odstranjivanja patoloških promena. Pacijent će imati nekoliko kratkih rezova sa leve i desne strane grudnog koša kroz koje će biti uvođeni hirurški instrumenti i video-kamera. Posle operacije na sredogruđu najčešće bude postavljen jedan ili više drenova koji budu odstranjeni posle nekoliko dana. U odnosu na tradicionalne hirurške pristupe boravak u bolnici je dosta kraći, sa manje bolova i uz brži oporavak.