Operacije aneurizme abdominalne aorte

Aneurizma abdominalne aorte podrazumeva patološko proširenje koje može dovesti do mnogih problema i tegoba i do najdramatičnijeg pucanja aneurizmatskog proširenja sa posledičnim obilnim krvavljenjem što se bez hitne hirurške intervencije najčešće završava letalno. Izvođenje operacije može biti klasično – laparotomijom i kao minimalna invazivna endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte (EVAR).

Naš tim iskusnih stručnjaka