Holecistektomija je procedura hirurškog otklanjanja žučne kese.

Laparoskopska holecistektomija je indikovana kod postojanja kamena u žuči, polipa u žučnoj kesi, zapaljenja. Najčešće se javlja bol ispod desnog rebarnog luka, koji se pojačava nakon uzimanja masne hrane.

Slučajno se otkiva kod sistematskih pregleda ultrazvučnim nalazom ili drugom radiološkom metodom.

Kod akutnih stanja se javljaju svi znaci infekcije, temperatura, jak bol u trbuhu, visoki zapaljenski faktori u laboratorijskim analizama. Migriranje sitnih kamenčića može dovesti do žutice i pojave akutnog zapaljenja pankreasa, stanja koje može ugroziti Vaš život.

Kada su u pitanju hitna stanja, pregledi se ne zakazuju već se pacijenti hitno šalju u OB Medigroup, koja ima organizovanu hiruršku službu 24h/365 dana u godini.

Kako se obavlja laparoskopska operacija žučne kese

Laparoskopska holecistektomija se izvodi u opštoj anesteziji, kroz više manjih rezova u predjelu pupka i gornje polovine trbuha. Postavljaju se portovi i aplicira gas CO2 pod pritiskom i kreira pneumoperitoneum.

Uz korišćenje specijalno kreiranih hirurških instrumenata prepariše se žučna kesa, krvni sudovi i žučni vod, koji se podvezuju i presijecaju. Odvaja se žučna kesa od svoje lože jetre i odstranjuje, te upućuje na histopatološku analizu.

U slučaju perforacije žučne kese, ispere se trbušna duplja i drenira. Hirurški rezovi se rekonstruišu pojedinačnim šavovima. Po potrebi postavlja se abdominalni dren.

Važne napomene za pacijente

- Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti od pacijenta da potpiše formular saglasnosti za obavljanje procedure.
- Pažljivo pročitajte obrazac, te postavljajte lekaru pitanja ukoliko postoje nejasnoće.
- Neophodno je da pacijenti lekara obaveste ukoliko su u drugom stanju, alergični na neke lekove ili hranu, zatim pruže informacije koje lekove uzimaju, da li su imali problema sa premećajem koagulacije krvi i da li uzimaju lekove koji utiču na zgrušavanje krvi.
- Procedura zahteva detaljnu preoperativnu pripremu.
- Obavezna je hospitalizacija. Boravak u bolnici je do 2 dana osim kod perforacije žučne kese ili malignih stanja.
- Redovno previjanje se obavlja na treći dan u hirurškoj ambulanti.
- Skidanje konaca se planira od 7-10 dana od dana operacije, a definitivan histopatološki nalaz i kontrolni pregled ordinirajućeg hirurga za 7-15 dana.

Cena celokupnog pojedinačnog tretmana, od prvog pregleda hirurga do skidanja konaca nakon operacije je 1500€*, uz 0 dinara dodatnih troškova za pacijenta.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija