Hirurško uklanjanje limfne žlezde

Kod određenih bolesti može doći do uvećanja jedne ili više limfnih žlezdi. Hirurško uklanjanje limfne žlezde se vrši u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od mesta na kome se nalazi uvećana žlezda, njene veličine i drugih faktora. Uklanjanje se vrši u dijagnostičke svrhe i tada se uklonjena žlezda šalje na dodatne pH analize.