Ingvinalna kila u opštoj anesteziji (obostrana)

Otvorena operacija preponske kile u opštoj anesteziji. Preponski kanal je jedno od „slabih mesta“ na trbušnom zidu. Kila nastaje kada organi trbušne duplje pokušaju da napuste duplju kroz preponski kanal. Simptomi poput bola, nelagodnisti pri pokretu, postojanje izbočine na preponi i dr. mogu se rešiti jedino hirurškom intervencijom. Nelečena kila može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Otvorena operacija preponske kile podrazumeva stavljanje sintetičke mrežice koja ojačava „slabo mesto“ na trbušnom zidu.