Kolostomije i ileostomije – formiranje ili rekonstrukcija

Operativno uklanjanje dela debelog creva sa spajanjem tankog creva i rektuma u opštoj anesteziji.