Laparoskopska ili otvorena operacija hijatalne hernije

Kompleksna endoskopska ili klasična operacija želudačne kile u opštoj anesteziji.