Laparoskopske i otvorene operacije na želucu

Hirurška intervencija uzdužne resekcije želuca kod gojaznih pacijenata u opštoj anesteziji.