Operacija ehinokoka jetre

Operacija podrazumeva uklanjanje ehinokokne ciste jetre (pericistektomija) i sadržaja iste u kojem mogu biti žive ciste ćerke. Operacija se može izvesti klasično i laparoskopski u zavisnosti od veličine ciste i njenog položaja u jetri.