Plastika trbušnog zida kod jednostavnih i recidivantnih ventralnih hernija

Ponovljena klasična rekonstruktivna operacija kila prednjeg trbušnog zida u opštoj anesteziji.