Rekonstruktivne operacije na žučnim putevima

Hirurške procedure kojima se rekonstruišu (popravljaju) najčešće ili ožiljne stenoze na žučnim putevima ili sveže povrede žučnih puteva posle izvođenih operacija na žučnoj kesi i na žučnim putevima. Najčešće se rešavaju klasičnim putem tako što se žučni vod spaja sa delom digestivnog trakta (najčešće tankog creva).